Kostenvergoeding in Nederland

Vergoeding van medische zorg in Nederland voor in Nederland verzekerden en verdragsverzekerden

In Nederland verzekerden

Wie in Nederland woont en tegen ziektekosten verzekerd is, heeft in principe recht op vergoeding van de kosten voor medische zorg. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een eigen risico voor medische zorg uit de basisverzekering.

Het eigen risico geldt niet voor:

  • de huisarts,
  • de kosten van verloskundige zorg en kraamzorg,
  • kosten van nacontroles van nier- en leverdonoren,
  • ketenzorg
  • hulpmiddelen in bruikleen.

In sommige gevallen is naast het eigen risico ook nog een eigen bijdrage van toepassing.

Voorwaarde is dat de patiënt een geldig verzekeringsbewijs voor de kostenafrekening aan de behandelend arts laat zien.

Een overzicht van de eigen bijdragen in Nederland vindt u hier.

Verzekerden uit een andere EU-lidstaat (verdragsverzekerden)

De regelingen omtrent de kostenvergoeding en de voorwaarden hiervan gelden ook voor verzekerden die bij een ziektekostenverzekeraar in een EU-lidstaat verzekerd zijn en wiens belangen tijdens hun verblijf in Nederland door een Nederlandse zorgverzekeraar conform opdracht behartigd worden.

Lees meer over de verzekeringsbewijzen in Nederland