Kostenvergoeding in Duitsland

Kostenvergoeding in Duitsland

Over het algemeen vergoeden de Duitse ziektekostenverzekeraars de totale kosten van medische behandelingen zoals bij de wet en in de statuten geregeld. Voor bepaalde zorg geldt dat de kosten gedeeltelijk voor de rekening van de verzekerde zelf komen zodra hij ouder is dan 18 jaar.

Een overzicht van de eigen bijdragen vindt u hier.

Voorwaarde is dat de patiënt een geldig verzekeringsbewijs aan de arts laat zien.

Verzekerden uit een andere EU-lidstaat (verdragsgerechtigde)

De regelingen omtrent de kostenvergoeding en de voorwaarden hiervan gelden ook voor verzekerden die bij een zorgverzekeraar in een EU-lidstaat verzekerd zijn en wiens belangen tijdens hun verblijf in Duitsland door een Duitse zorgverzekeraar in opdracht van de bevoegde zorgverzekeraar behartigt worden.

Lees meer over de verzekeringsbewijzen in Duitsland.

Particuliere verstrekkingen en extra voorzieningen in het ziekenhuis

Het kan gebeuren dat u particuliere diensten door een arts of extra voorzieningen in het ziekenhuis worden aangeboden. Misschien wilt u hiervan gebruik maken. De kosten voor deze diensten komen niet in aanmerking voor vergoeding door de (wettelijke) verzekeringen.

U ontvangt een rekening als (op particuliere basis behandelde) patiënt voor deze diensten of voorzieningen.

Meer informatie vindt u hier.