Zorgverzekering in de EU

Wettelijke en particuliere zorgsystemen in de EU

De Europese Unie (EU) kent de publieke (nationale, wettelijke) zorgstelsels en de particuliere zorgsector. De bepalingen en regels in de EU voor de verzekering bij ziekte en beperking en het bewijs hiervan buiten de grenzen van het verzekerings- c.q. woonland gelden voor de verzekerden van het publieke (nationale, wettelijke) zorgstelsel.

Het eHealth-portaal bevat geen informatie voor verzekerden van de particuliere zorgsector.

Zorgverzekering in het verzekerings- of woonland en het bewijs hiervan

De ziektekostenverzekering in het verzekerings- c.q. woonland wordt vaak aangetoond door middel van de zorgpas, een aanvullende online bevestiging of een polis.

Zorgverzekering buiten het verzekerings- of woonland en het bewijs hiervan

Voor het Europese buitenland worden verschillende verzekerings- en aanspraakbewijzen gebruikt. Het juiste bewijs voor medische zorg is bv. afhankelijk van het gebruik van een bepaalde behandeling, de zorgperiode, de actuele levensomstandigheden of het verzekerings- en woonland.

Hier vindt u meer informatie over