Project partners

De volgende project partners ondersteunen de informatiesite eHealth24.info door middel van financiële middelen en hun persoonlijke inzet.

AOK Rheinland/Hamburg

De AOK Rheinland/Hamburg is de grootste zorgverzekeraar in het Rijnland en Hamburg. Het brede zorgaanbod en de service verzekert meer dan 3 miljoen verzekerden van een optimale medische verzorging met moderne en wetenschappelijk erkende behandelingsmethoden en geneeswijzen. In rond 100 vestigingen begeleidt de AOK Rheinland/Hamburg haar verzekerden en meer dan 200.000 zakelijke klanten. Met meer dan 34.000 artsen en tandartsen, rond 2.700 apotheken en meer dan 200 ziekenhuizen heeft de AOK R/H overeenkomsten gesloten.

Apothekerkammer Nordrhein

De Apothekerkammer Nordrhein vertegenwoordigt de thans circa 11.500 apothekers in Noordrijn. Apothekers hebben de wettelijke taak de bevolking van geneesmiddelen te voorzien. Hierbij staat niet alleen het geneesmiddel, maar vooral de gezondheid van de patiënten centraal. Daarom zet ook de Apothekerkammer Nordrhein zich in voor een optimale, nabije en veilige geneesmiddelenvoorziening. Als publiekrechtelijk lichaam vervult de Apothekerkammer overheidstaken bv. op het gebied van opleiding en bijscholing, de beroepsuitoefening of avond- en weekenddiensten. Hij zet zich in voor de waarborging, optimalisatie en ontwikkeling van de geneesmiddelveiligheid, b.v. met behulp van het eigen ATHINA-concept ter bevordering van een professionele uitvoering van medicatieanalyse en medicatiemanagement. Daarnaast certificeert hij apotheekspecifieke kwaliteitsbeheerssystemen en voert hij regelmatig een brede evaluatie van de advisering door de apotheken in Noordrijn uit.

Apothekerverband Nordrhein e.V.

Als brancheorganisatie vertegenwoordigt de Apothekerverband Nordrhein de economische belangen van zijn leden. Door zijn breed profiel ondersteunt hij daarnaast de apothekers in Noordrijn in een voortdurend veranderende apothekenmarkt. Als lid van de Deutsche Apothekerverband e.V (DAV = Duitse vereniging van apothekers) is hierbij het mede vormgeven van economische en gezondheidspolitieke randvoorwaarden in Noordrijn de belangrijkste doelstelling, zodat zijn leden ook in de toekomst werkzaam kunnen zijn als vrije beoefenaren van een medisch beroep en als zelfstandige uitbaters van efficiënte en winstgevende apotheken.

CZ – Zorgverzekeraar

CZ is met ruim 3 miljoen verzekerden een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland. CZ hecht veel waarde aan sociale aspecten en opereert als organisatie zonder winstoogmerk. Als zorgverzekeraar speelt CZ een actieve rol in de zorgsector, zowel voor gezonde mensen als ook voor mensen die zorg nodig hebben. Hij gidst zijn klanten door het zorgstelsel en spant zich in voor de bestmogelijke zorg voor zijn klanten. CZ wil als expert bij de top van Nederland horen.

Katholisches Karl-Leisner-Klinikum

Zorg van hoge kwaliteit dichtbij huis: het Katholische Karl-Leisner-Klinikum, een academisch ziekenhuis van de Heinrich-Heine universiteit in Düsseldorf, is de belangrijkste aanbieder van klinische en poliklinische zorg in de regio Kleef. Elk jaar schenken meer dan 100.000 patiënten hun vertrouwen aan de medewerkers van de rond 30 klinieken en afdelingen van in totaal vier ziekenhuizen en twee medische verzorgingscentra.

Radboudumc

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum voor patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en opleidingen, in Nijmegen. Onze missie luidt: to have a significant impact on healthcare. We willen voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Dat doen we persoonsgericht en innovatief. En in nauwe samenwerking met ons regionale, landelijke en internationale netwerk. Elke patiënt krijgt zo altijd de beste zorg, nu en in de toekomst. Want daar doen we het voor.

Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein

Meer dan 19.500 vrijgevestigde artsen, psychotherapeuten en gecontracteerde ziekenhuisartsen, die verplicht verzekerden in de bestuur regio’s Keulen en Düsseldorf behandelen, zijn aangesloten bij de KNVo. De taken van de KVNo zijn divers. Hij zorgt ervoor dat overal een voldoend aanbod van artsen voor de poliklinische zorg beschikbaar is, dat er ook vervangende diensten zijn als praktijken gesloten zijn en hij houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg. De KVNo controleert de declaraties van de vrijgevestigde artsen. En de KNVo behartigt de belangen van zijn leden.

KNMP Vereniging

De KNMP (1842) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Als overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers behartigt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie. Onder haar taken vallen belangenbehartiging van de leden, de branche en de farmacie en stimulering van theoretische en praktische vakontwikkeling.