Zorgverzekering in Duitsland

De zorgverzekering betekent bescherming tegen het risico ziek te worden. Deze is in Duitsland onderverdeeld in:

 • Verplichte verzekering
 • Verzekerden die een bepaald jaarinkomen niet overschrijden worden verplicht verzekerd.

 • Vrijwillige verzekering
 • Zodra verzekerden uit de verplichte verzekering stappen, bestaat de mogelijkheid om op vrijwillige basis wettelijk verzekerd te blijven.

 • Particuliere verzekering
 • Bepaalde beroepsgroepen en verzekerden die uit de verplichte verzekering stappen, kunnen zich bij een particuliere verzekeringsmaatschappij verzekeren. In dit portal staat geen informatie over de zorg die door particuliere verzekeringen wordt vergoed en de aanspraken van hun klanten.

 • Aanvullende verzekering
 • De bovengenoemde verzekeringen bieden een uitgebreidere dekking door middel van aanvullende verzekeringen.

Wettelijke zorgverzekering in Duitsland

In Duitsland is rond 90% van de bevolking wettelijk verzekerd tegen ziektekosten. De GKV (= gesetzliche Krankenversicherung) wordt uitgevoerd door de wettelijke ziektekostenverzekeraars. Dit zijn zelfstandige publiekrechtelijke instanties. Dit betekent dat zij zelfstandig opereren en zichzelf financieren onder toezicht van de overheid. Zij voeren de hen door de overheid toegewezen taken onder eigen verantwoordelijkheid uit.

Krankenversicherung

De scala aan diensten van de wettelijke zorgverzekering omvat de volgende aspecten:

 • gezondheidsbevordering en ziektepreventie,
 • vroegtijdige herkenning van ziekten,
 • behandeling van ziekten,
 • ziekengeld,
 • zorg bij zwangerschap en moederschap,
 • zorg in het buitenland.

De wettelijke zorgverzekering verzorgt haar leden dus met zorg in natura (bv. geneesmiddelen), dienstverleningen (bv. behandeling door een (tand)arts) en uitkeringen (bv. ziekengeld).

De dienstverlening door de GKV wordt voornamelijk gefinancierd door premies van werkgevers en werknemers.