Behandeling in het Duitse ziekenhuis

Stationäre_Behandlung

De verschillende behandelingsmogelijkheden

In het Duitse ziekenhuis kan zorg op verschillende manieren verleend worden:

Volledig klinische ziekenhuisbehandeling omvat de opname en de medische verpleging in een ziekenhuis, als het doel van de behandeling met poliklinische zorg binnen de artsenpraktijk niet bereikt kan worden.

Gedeeltelijk klinische ziekenhuisbehandeling (dagopname) is een alternatief voor de volledig klinische behandeling. Deze is zinvol bij bepaalde ziektebeelden, bv. op het gebied van psychiatrie of oncologie. De medische specialistische behandeling in het ziekenhuis is dan noodzakelijk, maar het verblijf van de patiënt ‘s nachts niet.

Behandeling voorafgaand en aansluitend aan een opname in het ziekenhuis vindt plaats zonder verblijf en verpleging om
• de noodzaak van volledig klinische zorg vast te stellen of om deze voor te bereiden, bv. gesprekken met de anesthesist of laboratoriumonderzoek,
• na een volledig klinische behandeling het succes van de behandeling te garanderen.

Behandeling in het ziekenhuis door een vrijgevestigde arts: vrijgevestigde, gecontracteerde artsen kunnen hun patiënten in het ziekenhuis medische zorg bieden. Dit gebeurt in het ziekenhuis op een aparte afdeling (Belegabteilung).

Behandeling door gevolmachtigd ziekenhuisarts: artsen in het ziekenhuis kunnen gemachtigd worden om deel te nemen aan bepaalde behandelingen van de poliklinische, gecontracteerde zorg. Het gaat hierbij voornamelijk om speciale onderzoeken en behandelingen.

Universitaire instellingen zijn gemachtigd voor poliklinische, gecontracteerde zorg.